Velkommen til Thula

Thula er et dynamisk konsulentselskap med spisskompetanse og bred erfaring innenfor e-helse løsninger.

Thula sine konsulenter har de siste 10-15 årene hatt kontinuerlig fokus på design, implementering, vedlikehold og support av virksomhetskritiske løsninger innen helsesektoren i Nederland, Danmark, Island og Norge.

Våre solide løsninger og leveringsevne ble i 2015 anerkjent da Thula toppet «Technology Fast50» listen utarbeidet av Deloitte Island.

Medisinering, legemiddellogistikk og elektronisk utveksling av helseinformasjon er våre satsningsområder.

Thula sine konsulenter har solid erfaring fra over 15 ulike prosjekter og produkter innen disse områdene.

De siste 7 årene har Thula opparbeidet unik kompetanse innen den norske helsesektoren igjennom praktisk prosjektarbeid.

Våre kunder verdsetter vår fleksibilitet, pålitelighet og reaksjonsevne ved gjennomføring av oppgaver og prosjekter.

Disse verdiene, sammen med våre erfaringer og unik kompetanse, gjør Thula til et sterkt alternativ ved valg av leverandør for e-helse IKT løsninger og rådgivning.

Thula legger vekt på å ivareta kjerneverdiene igjennom bruk av smidige utviklingsmetoder og åpenhet i kommunikasjon mot sine kunder.